Եկե՛ք, հասկանաք ինչ է իրենից ենթադրում այս ուղեցույցը։

Logo Guide-ը ներառում է լոգոյի տարբերակները և դրանց օգտագործման եղանակը։ Այն օգնում է խուսափել լոգոտիպի փոփոխությունից և սխալ օգտագործումից։

Գույներ

Տարածություն

Տառատեսակ

Չափ

Լոգոյի տեսակներ

Լոգոյի սխալ օգտագործում

Լոգոյի շուրջը պետք է լինի բավականաչափ ազատ տարածություն, որպեսզի այն լինի հասկանալի: Բրենդը հիմնականում ունենում է 4-5 գույն և սրանք պետք է ներառվեն logo guide-ի մեջ։ Logo Guide-ը թելադրում է նաև, թե որ տառատեսակներն են համապատասխան լոգոյին։

Լոգոյի չափը ցույց է տալիս լոգոյի առավելագույն և նվազագույն չափերը, որով լոգոն թույլատրվում է օգտագործել։

Եթե լոգոն ունի իր վարիացիաները, սրանք պետք է նշել guide-ի մեջ՝ իրենց օգտագործման եղանակներով։

Logo Guide-ի մեջ հարկավոր է ցույց տալ, թե ինչպես չի թույլատրվում այն օգտագործել։ Օրինակ՝ սխալ գոյներով, չափից շատ փոքր, և այլն։

Նմանատիպ գրառումներ