Ձեզ ենք ներկայացնում SMART նպատակների նշանակությունը և կարևորությունը😇

Երբևէ մտածե՞լ եք, թե ինչպես են մարդիկ հասնում հաջողության։

Պատասխանը շատ պարզ է․ նրանք սահմանում են նպատակներ և ծրագրեր։

Նպատակը հաջողության հասնելու բանալին է։ Սակայն դժվարին մասը ճիշտ նպատակներ սահմանել կարողանալն է։

Գուցե լսած լինեք սմարթ նպատակների մասին, սակայն, եթե չեք օգտագործում դրանք, ապա կորցնում եք մեծ հնարավորություն։

Սմարթ նպատակները օգնում են անորոշ գաղափարները դարձնել չափելի և իրագործելի։

Այժմ, քանի որ, արդեն ծանոթ եք SMART նպատակների կաղապարին, պատասխանեք հետևյալ հարցերին՝

S- Specific (Հատուկ) — Ի՞նչ եք ցանկանում նվաճել։
M- Measurable (Չափելի) — Ինչպե՞ս եք չափելու Ձեր արդյունավետությունը և իմանալու, թե ե՞րբ եք հասել Ձեր նպատակին։
A- Attainable (Հասանելի) — Ունե՞ք արդյոք բոլոր այն հմտություններն ու աղբյուրները Ձեր նպատակին հասնելու համար։
R- Relevant (Իրատեսական) — Արդյո՞ք Ձեր նպատակը համապատասխանում է Ձեր տեսլականին։
T- Time-based (ժամանակավոր)— Ե՞րբ է վերջնաժամկետը և արդյո՞ք այն իրատեսական է

Գնա՛ Smart նպատակդ իրագործելու🤫

Նմանատիպ գրառումներ